Algemene Voorwaarden – UP Unlimited Possibilities

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van ons aanbod. Door dit te lezen en op het inschrijfformulier aan te vinken dat u akkoord gaat, stemt u in met deze voorwaarden.

Privacy
UP gebruikt uw gegevens alleen voor interne registratie en communicatie.
UP verstrekt uw gegevens nooit aan derden.

Aansprakelijkheid
Deelname aan het aanbod van UP is geheel op eigen risico en UP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of anderszins, opgelopen tijdens het aanbod.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering die het geboekte aanbod dekt.
UP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld de boeking van de accommodatie ter plaatse, het verloop van de reis of andere zaken.

Annulering
Indien een boeking wordt geannuleerd, zijn de volgende kosten verschuldigd:

  • bij annulering vóór 6 weken van tevoren: geen kosten;
  • bij annulering na 6 weken van tevoren: 50% van het bedrag
  • bij annulering na 4 weken van tevoren: het volledige bedrag.

Rechten en plichten
UP heeft het recht een boeking, ook tijdens de activiteit, af te zeggen wegens onvoorziene omstandigheden en situaties van overmacht. Onder overmacht worden abnormale en onvoorzienbare omstandigheden verstaan die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Ongeval
Indien de oorzaak van het ongeval aan de cursist is toe te rekenen, is UP tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van UP kan worden gevergd. De kosten die bij het ongeval komen kijken, zijn in dat geval voor rekening van de cursist.

Auteursrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij UP of bij derden die na toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan UP.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door UP.

Normen en waarden
UP (onze leraren / begeleiders) behandelt u met respect.
De deelnemer bepaalt wat zijn/haar grenzen zijn en wat hij/zij wel en wat niet kan doen.
UP verwacht dat de deelnemer onze instructeurs / begeleiders met respect behandeld.

Overig
UP is geen reisorganisatie en derhalve zijn ook geen voorwaarden/eisen van toepassing op andere faciliteiten dan het aanbod.
Betalingen dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.

Wanneer u een activiteit boekt bij UP, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deelname aan één van de activiteiten van UP vinden altijd plaats onder deze algemene voorwaarden.